Otago Girls’ High School

Otago Girls’ High School .... ตั้งขึ้นในปี 1871 โดยเป็น โรงเรียนรัฐหญิงล้วนแห่งแรกในซีกโลกใต้ เราภูมิใจในนักเรียนที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนของเรา ในจํานวนนี้รวมถึงทนาย นักศึกษาแพทย์ แพทย์ นักกีฬาเหรียญทอง โอลิมปิกผู้หญิงคนแรกของนิวซีแลนด์ และผู้หญิงนิวซีแลนด์คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลสูง นอกจากนี้เรายังมีอดีตนักเรียนหญิงแปดคนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก โรงเรียนรับนักเรียนชั้น Year 9 ถึง 13 เรามีนักเรียนทั้งหมด 820 คน ซึ่งรวมถึงนักเรียนต่างชาติ 40 คน โรงเรียนรับนักเรียนต่างชาติตลอดปี ในทุกระดับชั้น

โรงเรียนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศด้านวิชาการ รวมทั้งความสำเร็จในด้านวัฒนธรรมและกีฬา Otago Girls มีประสบการณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของนิวซีแลนด์ นักเรียนของเราแสดงออกถึงมาตรฐานที่สูงด้านความประพฤติและมารยาท และเรามองว่านักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกที่สำคัญของชุมชนโรงเรียน

ความสำเร็จด้านวิชาการ
โรงเรียนมีโปรแกรมการเรียนการสอนที่แข็งแกร่งและครอบคลุม นักเรียนจะได้รับการเตรียมตัวอย่างดีสําหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เราภูมิใจในผลลัพธ์ด้านวิชาการที่ดีเลิศอย่างสม่ำเสมอของเรา และในความสําเร็จระดับสูงในด้านต่างๆ ที่นักเรียนของเราได้รับ

วิชาที่สอน
Otago Girls มีโปรแกรมการเรียนการสอนยอดเยี่ยมในทุกด้านของหลักสูตร เรามีจุดแข็งเป็นพิเศษในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์
พาณิชยศาสตร์ : การบัญชี ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
การออกแบบ : เทคโนโลยีดิจิตอล กราฟิก วัสดุศาสตร์ สิ่งทอ
วิจิตรศิลป์ : การวาดภาพและการถ่ายภาพเชิง

ภาษาอังกฤษ
เรารับนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ และจะจัดสอนภาษาอังกฤษ ESOL แบบเข้มข้นตามความจําเป็น นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการสอนพิเศษเพิ่มเติมสําหรับ IELTS, TOEFL และ TOEIC ด้วย

ผลสอบล่าสุด
• 74% ของนักเรียนของเราสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้
• 93% ของนักเรียนของเราได้รับคุณวุฒิ NCEA ระดับ 1
• 94% ของนักเรียนของเราได้รับคุณวุฒิ NCEA ระดับ 2
• 87% ของนักเรียนของเราได้รับคุณวุฒิ NCEA ระดับ 3

มหาวิทยาลัย Otago University
93% ของนักเรียนของเราที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย โอทาโกในดูนีดิน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในนิวซีแลนด์

ครอบครัวโฮสต์
Otago Girls’ High School ยินดีต้อนรับ นักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก ครอบครัวโฮสต์ที่เอาใจใส่ โฮมสเตย์ของโรงเรียนผ่านการคัดสรรอย่างรอบคอบ และรักที่จะพานักเรียนเที่ยวไปรอบๆ เมืองที่สวยงามของเรา พ่อแม่โฮสต์ทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ตํารวจของนิวซีแลนด์ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นโฮสต์ของโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปี 2018
1. ค่าเล่าเรียน NZD$14,500 ต่อปีการศึกษา
2. ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ NZD$245 ต่อสัปดาห์
3. ค่าจัดหาที่พักโฮมสเตย์ NZD$350
4. ค่าประกันสุขภาพ NZD$550 ต่อปีการศึกษา
5. ค่าชุดนักเรียน NZD$900

รายละเอียดข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม

https://www.otagogirls.school.nz/international-students/thai-students