Cambridge High School

ลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร ... Cambridge High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐ ตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2426 และได้ทุ่มเทให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่นักเรียน Cambridge High School มีพื้นที่ 53.13 ไร่ มีพืชพรรณไม้สวยงามและบริเวณกว้างขวางอยู่ใกล้กับตัวเมืองในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบกึ่งชนบท แคมบริดจ์ มีสภาพอากาศไม่หนาวมากไม่ร้อนมาก มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสวยงาม อยู่ห่างจากเมืองฮามิลตันโดยการขับรถเพียง 15 นาที เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวคาโต และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์โดยการขับรถ 1.5 ช.ม.

นักเรียนที่จบไปจาก Cambridge High School ได้สร้างประวัติความสำเร็จอย่างสูงในมหาวิทยาลัยไวคาโตและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์และในต่างประเทศ

โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในการมอบโอกาสที่สมดุลกันระหว่างด้านวิชาการ การกีฬาและวัฒนธรรม เราได้ให้การต้อนรับนักเรียนนานาชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 และเห็นคุณค่าของนักเรียนเหล่านั้นที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนของเรา

การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
• รับนักเรียนนานาชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532
• เป็นโรงเรียนระดับมัธยมสหศึกษาของรัฐบาลอยู่ในเดไชล์ระดับ 9
• การศึกษาที่มีคุณภาพ
• มีชื่อเสียงในนานาชาติ
• สิ่งอำนวยความสะดวกที่เยี่ยมยอด
• เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ดีเยี่ยม
• สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสวยงาม
• จัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
• จัดโอกาสต่างๆที่เยี่ยมยอด
• เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเลิศ
• ท่านสามารถร่วมเรียนกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และนักเรียนนานาชาติอื่นๆ ที่มาจากทั่วโลก

โรงเรียนให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ (ESOL)
การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนภายในโรงเรียนจะขึ้นกับระดับความสามารถในภาษาอังกฤษที่ประเมินโดยโรงเรียนเอง นักเรียนต้องมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ESOL เปิดสอนเป็นบริการฟรี

ที่พักอาศัย
นักเรียนนานาชาติทั้งหมดจะได้รับการจัดให้เข้าพักอยู่ในที่พักในแคมบริดจ์ที่ผ่านการตรวจประวัติของตำรวจมาแล้ว ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับโรงเรียน

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2559 (รวมภาษี GST แล้ว)
• ค่าเล่าเรียน NZD$15,000 ต่อปี รวมค่าเล่าเรียน ESOL และตำราเรียนที่ให้ยืม
• ประกันภัยรวมด้านสุขภาพและการเดินทาง NZD$750
• เงินเผื่อเหลือเผื่อขาด รวมค่าชุดนักเรียน/เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดไว้ให้นักเรียน ประมาณ NZD$2,000
• ค่าธรรมเนียมการจัดเข้าที่พักครอบครัวโฮมสเตย์ NZD$250
• ค่าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ NZD$240 ต่อสัปดาห์

วิดีโอโรงเรียนเพิ่มเติม