Long Bay College

Long Bay College ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ อยู่ในย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพสูง บริเวณของโรงเรียนกว้างขวางอยู่ท่ามกลางสถานที่ที่มีความงดงาม อยู่ห่างจากสวนสาธารณะลองเบย์และชายหาดเพียงแค่การเดินเท้า 15 นาที โอ๊คแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของเมืองในโลกที่น่าอยู่อาศัยและไปท่องเที่ยว จะมีเมืองที่มีความคึกคักและทันสมัยที่ใดบ้างที่เราสามารถออกไปทำกิจกรรมได้ภายในระยะทางหนึ่งชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นแล่นเรือ ขี่ม้า เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เล่นกระดาษโต้คลื่น ยืนพายบนบอร์ด หรือขี่จักรยานภูเขา สำหรับเมืองโอ๊คแลนด์ เราสามารถสัมผัสได้กับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งโลก สองแบบ นั่นคือ โลกที่มีลีลาชีวิตแบบเมืองใหญ่และโลกที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่น่าตื่นตลึง

โอ๊คแลนด์ได้รับการจัดอันดับโดย Mercer Quality of Living Scale ให้เป็นอันดับสามของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และยังได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในการอยู่อาศัย ไม่เพียงแค่การที่มีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำหลายอย่างเท่านั้น แต่ยังสำหรับด้านความสะอาด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้คน และสภาพอากาศด้วย

โอ๊คแลนด์เป็นสิ่งที่มากกว่าเป็นเมือง แต่มีพื้นที่ทั้งหมดที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นย่านการจับจ่ายซื้อข้าวของที่อยู่ในใจกลางเมือง ย่านชายทะเล และร้านอาหารจำนวนมากมาย เหล่านี้ต่างล้อมรอบไปด้วยอ่าว ชายหาด และป่าเขาเขียวขจี นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญมากมายในปฎิทินตลอดปี รวมถึง งานประเพณีทางวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา การแสดง ดนตรีและละคร

การดูแลเอาใจใส่และการสนับสนุน
Long Bay College มีแผนกกิจการนานาชาติที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และให้ความทุ่มเทในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย รองอาจารย์ใหญ่กิจการนานาชาติ ผู้อำนวยการกิจการนานาชาติ คณบดีกิจการนานาชาติ ผู้ประสานงานครอบครัวโฮมสเตย์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษานักเรียนชาวจีน และที่ปรึกษานักเรียนชาวเกาหลี คณบดีกิจการนานาชาติคอยดูแลสวัสดิภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการของนักเรียนนานาชาติทั้งหมด นอกจากนี้ก็ยังมีนักแนะแนวที่ทำงานเต็มเวลาเพื่อคอยให้การสนับสนุน และโรงเรียนที่มีครูอาจาร์ยที่สอนวิชา ESOL (EAP หรือภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ) ที่ทรงคุณวุฒิซึ่งต่างให้การสนับสนุนแก่นักเรียนนานาชาติทุกคน มีหลายระดับตั้งแต่การห้ามใช้ภาษาอื่นในชั้นเรียน ไปจนถึงระดับ 3 และระดับ UE (การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย)

ที่พักอาศัย
นักเรียนนานาชาติทั้งหมดต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ Long Bay College ให้การรับรอง ยกเว้นกรณีที่นักเรียนคนนั้นอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตนเองหรืออาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง นักเรียนไม่ได้รับอนุญาติให้อาศัยอยู่อย่างเสรี ครอบครัวโฮมสเตย์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยผู้ประสานงานครอบครัวโฮมสเตย์ก่อนการรับนักเรียนเข้าพัก และทำการติดตามดูแลตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอาศัยอยู่กับครอบครัวนั้นๆ นักเรียนแต่ละคนได้รับห้องนอนของตนเองและคาดหวังว่านักเรียนอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

วันหยุดและการท่องเที่ยว
นิวซีแลนด์สามารถโอ้อวดทิวทัศน์บางอย่างที่สวยงามมากที่สุดของโลก นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ออกไปท่องเที่ยวและสำรวจภูมิทัศน์อันสวยงาม ในระหว่างวันหยุดของโรงเรียน นักเรียนนานาชาติจำนวนมากเลือกออกไปเยี่ยมชมที่ต่างๆ ในนิวซีแลนด์โดยร่วมไปกับคณะทัวร์ นักเรียนเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวไปในทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้ และนักเรียนบางคนยังออกไปส่วนอื่นของเกาะแปซิฟิก เช่น ฟิจิ ราโรตองกา และออสเตรเลีย อีกด้วย มีการจัดการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปยัง เบย์อ๊อฟไอส์แลนด์ โคโรมานเดล ท่องเที่ยวดูหิมะ โรโตรัว และตองการิโรครอสซิ่ง รายการท่องเที่ยวไปเช้าเย็นกลับไปยังสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ฮอบบิตัน กีวีเฮ้าส์ หรือการขี่ม้าและเล่นกระดานโต้คลื่นก็ถือว่าได้รับความนิยม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปี 2018
1. ค่าเล่าเรียน NZD$15,820 ต่อปีการศึกษา
2. ค่าสมัคร NZD$600 ต่อเทอม
3. ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ NZD$290ต่อสัปดาห์
4. ค่าจัดหาที่พักโฮมสเตย์ NZD$400
5. ค่าประกันสุขภาพ NZD$520 ต่อปีการศึกษา
6. ค่าชุดนักเรียน NZD$400-500

วิดีโอโรงเรียนเพิ่มเติม