Logan Park High School

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 600 คน โรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โอบล้อมด้วนขุนเขาละแมกไม้นานาพันธุ์ อยู่ใกล้กับศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก พวกเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของเขต ดะนีดิน (Dunedin) มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง พวกเรามีความภูมิใจเกี่ยวกับผลงานด้านความสำเร็จทางการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมนักเรียนทุกคนมีโอกาสเลือกวิชาเลือกได้ 6 วิชาจากหลากหลายสาขาวิชาในด้านศิลปะ เทคโนโลยีและในด้านการเรียนภาษา นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมพิเศษทางด้านกีฬาและวัฒนธรรมอีกด้วย

พวกเรามีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือ ESOL) มากถึง 12 ชั่วโมง รวมทั้งการเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL และ TOEIC โรงเรียนของเรายังโครงการศึกษานานาชาตินอกสถานที่การศีกษาด้านวัฒนธรรมรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าสนใจในนิวซีแลนด์ กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการเดินป่า การเล่นสกี การส่องสัตว์ การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งโอกาสในการชมท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงระดับ โลกทะเลสาบเทคาโป (Tekapo)

ความปลอดภัยและการดูแลนักเรียนนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา ครอบครัวผู้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนของเรา ได้รับการคัดเลือก มาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ความดูแลนักเรียนนานาชาตได้อย่างเหมาะสม ร่วมด้วยการการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องจากทางโรงเรียน สำนักฝ่ายต่างประเทศของโรงเรียนมีนโยบายในการเปิดโอกาสและเชิญชวนให้นักเรียนสามารถเข้าพบได้ทุกเวลาหากมีความกังวลหรือไม่สบายใจเรื่องใด โรงเรียนจำกัดจำนวนในการรับนักเรียนนานาชาติที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อให้พวกเราสามารถให้การสนับสนุนนักเรียนได้อย่างเต็มที่และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพวกเขาได้

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2561
• ค่าเล่าเรียน NZD$14,500 ต่อปี
• ค่าธรรมเนียมการจัดเข้าที่พักครอบครัวโฮมสเตย์ NZD$300
• ค่าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ NZD$255ต่อสัปดาห์

วิดีโอโรงเรียนเพิ่มเติม