KRISTIN SCHOOL AUCKLAND NEW ZEALAND

ข้อเท็จจริงสำคัญๆ
1. โรงเรียนคริสติน เป็นโรงเรียน ไอบี เวิร์ลด สคูล์ (IB World School) หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (PYP) ระดับกลาง (MYP) และประกาศนียบัตร ไอบี มาตั้งแต่ ค.ศ. 1989
2. เป็นโรงเรียนเอกชน (อิสระ) และแบบสหศึกษา
3. มีนักเรียนจำนวน 1,600 คน ตั้งแต่แต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นเยียร์ 13 และมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1:10
4. มีนักเรียนนานาชาติ 30 เชื้อชาติ คิดเป็ร 4% ของนักเรียนทั้งหมด
5. นักเรียนระดับเยียร์ 13 อายุเฉลี่ย 18 ปี
6. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสโมสรที่หลากหลาย การกีฬา การโต้วาที การกีฬาหมากรุก วิทยาการหุ่นยนตร์

วัฒนธรรมและภาษา ศิลปะการแสดงประจำชาติโดยที่มีโรงละคร 2 โรง ห้องเต้นรำและห้องซ้อมดนตรี
ประสบการณ์และการเข้าค่ายพักแรมเพื่อการศึกษากลางแจ้ง

ลักษณะพิเศษ
ได้รับการยอมรับมายาวนานว่าเป็นสถาบันก้าวหน้าและมีนวัตกรรมชั้นนำแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนแห่งแรกของนิวซีแลนด์ที่ให้ประกาศนียบัตรหลักสูตร IB และ MYP ภารกิจของโรงเรียนคริสตินคือการให้การศึกษาที่รอบรู้ที่ดีเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนได้ออกไปเป็นประชาชนของโลกที่มีความรับผิดชอบ เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ เป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต

สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยมยอดตั้งอยู่ในบริเวณคล้ายสวนสาธารณะเนื้อที่ประมาณ 162 ไร่ ในเขตอัลบานี ทางชายฝั่งทางเหนือของโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีชีวิตชีวามากที่สุดของนิวซีแลนด์ อยู่ห่างจากชายหาดและป่าไม้ธรรมชาติด้วยการขับรถเพียง 15 นาที ห่างจากใจกลางของเมือง 30 นาที และสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ 50 นาที

วิชาการ
ปีการศึกษา เริ่มต้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม ไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม แยกเป็น 4 เทอมแต่ละเทอมนาน 9 – 10 สัปดาห์ หลักสูตรประกาศนียบัตร IB มีอัตราผ่าน 100% โดยได้ คะแนนอย่างน้อย 40 คะแนนเป็นจำนวน 20% และนักเรียนโรงเรียนคริสติน คนหนึ่งได้รับการ จัดอันดับเป็นนักเรียน IB อันดับสูงสุดของนิวซีแลนด์ในปี 2015 มีการสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาได้แก่ ภาษาจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสเปน อีกทั้งยังมีการจัดหาอาจารย์ภาษาไทยเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่นักเรียนไทยด้านภาษาไทยหลักสูตร A อีกด้วย (โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ibo.org) มีศูนย์การสอบ PSAT และ SAT มีหลักสูตร NCEA (คุณวุฒิระดับชาติแห่งนิวซีแลนด์)

ภาษาอังกฤษ
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ Daily English Language Acquisition และหลักสูตร ESOL หลังเลิกเรียนภาษาอังกฤษ IB หลักสูตร A และ B

การกีฬา
มีอัตราการเข้าร่วมสูงในการแข่งขันกีฬาหลักทุกประเภท เป็นผู้นำระดับชาติด้านฮอกกี้ โปโลน้ำ เรือใบ กีฬาโอเรียนเทียริ่ง กอล์ฟ และเทนนิส สนามฟุตบอล รักบี้ คริกเกต และสนามหญ้าเทียมสำหรับการแข่งขันฮอกกี้ ระดับชาติ มีโรงยิม 2 โรง มีสนามไดร์ฟกอล์ฟ และสกีลอดจ์ มีโปรแกรมการพัฒนากีฬาแบบเข้มข้น

ที่พักอาศัย
นักเรียนนานาชาติมีการพักอาศัยอยู่กับครอบครัวในท้องถิ่นภายใต้การแลอย่างใกล้ชิดจาก เจ้าหน้าที่ด้านนี้โดยเฉพาะของโรงเรียน ครอบครัวต้องการให้การสนับสนุนด้านค่านิยมและ วัฒนธรรมของโรงเรียน นอกจากนี้มีการจัดทัศนศึกษาในวันหยุดต่างๆ ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรียนคริสตินก่อตั้งมาในครั้งแรกบนปรัชญาคริสเตียนแต่เป็นโรงเรียนที่ไม่สังกัดนิกายพร้อม ให้การต้อนรับนักเรียนที่มาจากทุกวัฒนธรรม ทุกศาสนา และจากทุกภูมิหลัง โรงเรียนสอนหลักสูตรที่เน้นค่านิยมที่เข้มแข็งและมีการสอนที่เน้นการโต้ตอบและมีส่วนร่วม